11.67°C
2022. május 24. kedd
Eszter, Eliza, Vanessza
2022. május 24. kedd
Eszter, Eliza, Vanessza
11.67°C

A Jászkun Redemptio Emléknapja

Mária Terézia 1745. május 6-án Bécsben látta el kézjegyével azt az oklevelet, amely engedélyezte a Jászkunságnak az önmegváltakozást.

 

Erre a napra emlékeztünk a Millenniumi Emlékmű parkjában, a Jászkun Redemptio Emlékharangjánál - amely Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, jászkun főkapitány alkotása.

 

A megemlékező műsorban közreműködött Plósz Csilla, a KÁIAMI vezetője, tanárai és növendékei, valamint a Kováts Mihály Huszárbandérium.

 

Emlékező beszédet Szepesi Tibor polgármester mondott, amelyet az alábbiakban közlünk:

 

- " Mély tisztelettel hajtok fejet a 25 jászkun település polgárai előtt. Örömömre szolgál, hogy mélyre ásnak a múltba, mert erőt kívánnak meríteni történelmükből. Hogy a múlt ismerete a jelent elviselhetőbbé és a jövőt biztonságosabbá tegye. És mert meg akarják őrizni büszkén vállalt jász és kun mivoltukat. Őseinket a népvándorlás hullámai sodorták a Kárpát-medencébe, hogy az itt honos magyarság körében végleges otthonra leljenek. A Kárpát-medence sohasem volt a nyugalom földje. Együtt őrlődtünk, együtt bizakodtunk ma a mérhetetlenül nehéz korszakváltás során, hazánk felvirágozásán. Jász és kun honfitársaink a legtöbbet vesztették, amit egy nép elveszíthet, az anyanyelvüket, de megőrizték szellemiségüket, védelmezték hagyományaikat és soha nem apadt el szabadságvágyuk. Ezt példázza az 1745-ös redemptio is, amikor mérhetetlen áldozatok árán visszaszerezték régi jogaikat. Ez a magyar társadalom egészének fejlődésére kihatott, hiszen megnyílt az út a parasztpolgárosodás előtt, ami életképes és autonóm közösségeket, virágzó mezőgazdaságot teremtett " - eddig az idézet Bellon Tibor: A jászkun önmegváltása című könyvének előszavából, amelyet 1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök úr írt hozzá - kezdte megemlékezését a városvezető.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Kedves Megemlékezők!

 

Karcag város önkormányzata nevében, nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat, akik fontosnak tartották és eljöttek ma ide, az emlékharanghoz, emlékezni a redemptio emléknapján, annak 277. évfordulóján.

 

1745. május 6-án Mária Terézia Bécsben aláírta a redemptioról szóló diplomát, amely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait, azaz a szabad tisztviselő és lelkészválasztást, a pallós jogot a révtől, vámoktól és a földesúri szolgáltatásoktól való mentességet. A királynő új pecsét használatát is engedélyezte a Jászkun Hármas Kerület számára, sőt a diplomában a Hármas Kerület főtelepüléseinek megnevezi Jászberény, Karcag-Újszállás és Halas mezővárosokat.

 

Itt, Karcagon tehát kötelességünk megemlékezni e jeles napról, hiszen tisztelettel és főhajtással tartozunk elődeinknek, a jászkun városok, területek vezetőinek, egyházi méltóságainak, az országos delegáltaknak, a redemptusok leszármazottainak, az egykori és mai hagyományőrzőknek, a jász- és kunkapitányoknak, hiszen nekik köszönhetjük, hogy ma együtt ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy e számunkra jeles napot 2014-ben az Országgyűlés történelmi emléknappá nyilvánította.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

"Múlt nélkül nincs jövő. S mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe" - írja Babits Mihály.

 

A jászkun kerületeknek saját történelme, múltja van, mely egy nagyon hosszú, rögös út, sok nehézséggel, megpróbáltatással, szenvedéssel. Tőlünk már vették el az önrendelkezés jogát. Volt, hogy a jászok és a kunok életüket és vérüket adták szabadságunkért, jogainkért, volt, hogy nagy nehézségek árán vissza kellett vásárolnunk önállóságunkat. Gazdag örökség maradt tehát ránk itt élőkre, amelyek még ma is fontosak számunkra. Fontosak, mert egyben üzenetet is hordoznak gyermekeink számára, hiszen tudjuk, a történelem néha megismétli önmagát. Őseink azonban felismerték, hogy a legnagyobb kincs életünkben a szabadság. A szabadságért vívták csatáikat a harcmezőkön, s vívták harcaikat, ha kellett, tárgyalóasztal mellett küzdöttek, hogy megőrizhessük magyarságunkat, megőrizhessük szabadságunkat az eljövendő korok számára is.

 

Kívánom, hogy legyünk méltók az előttünk járt nemzedékek örökségére, és őseink példáján tanulva, az ő lábnyomaikban járva napjainkban is a legfontosabb legyen számunkra, hogy szabadságunkat meg kell védeni, keresztény hitünket és kultúránkat meg kell őrizni.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket - zárta szavait a városvezető, majd megkongatta az emlékharangot.

 

Ezt követően az önkormányzat nevében emlék koszorút helyezett el Sári Kovács Szilvia alpolgármesterrel és Rózsa Sándor jegyzővel az emlékműnél, majd a helyi intézmények képviselői tették ugyanezt.

 

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnökeként dr. Pintér Zoltán Árpáddal helyezte el az emlékezés koszorúját, majd a Jászkun Hármas Kerületre emlékezve az elnök is megkongatta az emlékharangot.

Infokarcag

Közösség

Elérhetőség

cím
Karcag Televízió
Pengő Ferenc
5300 KARCAG SZENT ISTVÁN SGT 17

Mobil
+36 30 223-8844
Email
karcaghir@gmail.com
Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

  +36 1 457 7100

Keresés