TESTÜLETI ÜLÉS

szombat, 18 november 2023

Megtartotta munkaterv szerinti ülését a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték dr. S. Kovács Ilona etnográfust, népművészetkutatót, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnökét, akinek szeptemberben a Magyar Művészeti Akadémia „Életút-díjat” adományozott.

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány október 23-a alkalmából szakterületén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként Vámosi Róbert rendőr századost, a Karcagi Rendőrkapitányság hivatalvezetőjét rendőr őrnagy rendfokozatba, Turterebesi Béla rendőr törzszászlóst, a Karcagi Rendőrkapitányság körzeti megbízott csoportparancsnokát rendőrfőtörzszászlós rendfokozatba léptette elő.

Szeptember 29-én Zalaegerszegen, a Városi Polgármesterek Randevúja rendezvényen Szepesi Tibor polgármester az Év polgármestere díjat vehette át Dukai Miklóstól, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától.

A Karcag Városi Önkormányzat és a Karcagi Polgármesteri Hivatal nevében Gyurcsek János alpolgármester gratulált az elismeréshez.

A köszöntéseket követően a testületi ülés megtárgyalta és jóváhagyta a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az intézményi étkeztetés biztonságos ellátása érdekében szükségessé vált a vonatkozó önkormányzati rendelet térítési díjakra vonatkozó mellékletének módosítása.

A Millió lépés az iskoládért kihívás ősszel is folytatódik, melyen azon 100 iskola nyerhet sorsolás útján sporteszközök vásárlására 1-1 millió forintot, amely legalább ötször teljesíti az Országos Kékkör távját. A kampányt a Karcag Városi Önkormányzat is népszerűsíti további 300.000 Ft-os sportszer-támogatással.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette és jóváhagyásra elküldte a Karcag város közigazgatási területére vonatkozó Egységes vízkorlátozási tervet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

A háziorvosi ügyeleti ellátás változása miatt szükségessé vált a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása.

Elfogadásra került a karcagi általános iskolák felvételi körzeteiről szóló határozat.

December 31-én több külterületi ingatlan esetében is le fog járni a haszonbérleti szerződés. A további hasznosítás feltételeinek és lehetőségeinek kidolgozásáról egyhangú döntés született.

A képviselő-testület legközelebb munkaterv szerint november 30-án, csütörtökön 15.00 órai kezdettel tart ülést.

Infokarcag

Read 9 times

Media