A Györffy István Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepsége

vasárnap, 24 július 2022

A Györffy István Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségén városi és iskolai díjakat is átadtak a legkiválóbb sportolóknak és a legszorgalmasabb tanulóknak.

 

A tanévet Kovács Miklósné igazgató az alábbi gondolatokkal értékelte:

 

- 2021. szeptember 1-jén, amikor megkezdődött ez a tanév, mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Ma a tanévzáró ünnepségen számot adunk dióhéjban a 2021/2022-es tanévben végzett munkánkról, amely kihívásokban az idén sem szűkölködött. De mi kiálltuk a próbát az idén is, hiszen tudtuk számíthatunk egymásra: pedagógusok, tanulók, szülők az iskolavezetés és a fenntartó. A mai alkalommal hagyományainkhoz híven a legjobban teljesítő tanulóink számára jutalmak átadására kerül sor és kiosztjuk a bizonyítványokat. Visszatekintve elmondhatom, a 186 tanítási nap adott új feladatokat és hozott szép eredményeket. Talán az első osztályos kisdiákjainknak és az elballagott nyolcadikosoknak volt a legtöbb feladata a tanévben. Örömmel jelenthetem be, hogy minden első osztályos tanulónk megtanult írni, olvasni, számolni. Sokan közülük dicséretesen. Csak így tovább!

 

Kedves elsősök!

 

Kívánom, folytassátok ugyanilyen lelkesedéssel a tanulást a további iskolás éveitek alatt is! Köszönöm, tanítóitoknak Böbe néninek, Editke néninek, Blanka néninek és Krisztián bácsinak, hogy igazi iskolássá neveltek benneteket. A kedves szülőknek is köszönettel tartozom, hogy partnereinkké váltak és igazán gyümölcsözően tudunk együtt munkálkodni gyermekeik fejlődése érdekében.

 

Kedves nyolcadikosok!

 

Az iskolafolyosón lévő tablókról már emlékként mosolyogtok ránk, a nevetekkel ellátott emlékszalagok a templomban, a kopjafán, a miskakancsón őrzi emléketeket. Nemrég még búcsú éneketektől volt hangos az iskola és a templom, amikor utoljára végigjártátok az ismerős helyeket, majd a ballagási ünnepség végén a magasba emelkedő lufik is jelezték, hogy véget értek általános iskolai tanulmányaitok. A ballagási ünnepségen györffys hagyományokhoz hűen a kiemelkedő tanulmányi közösségi és sporttevékenységéért, versenyeredményekért Györffy Emlékplakettben részesült 8 tanuló: 8.a Dobos Hunor, Illyés Péter, Győri Péter, Kovács Bence, Márki Réka, Vass Gábor György 8.b Fekete Csilla, Pintér Dóra Emese. Jutalomkönyvet vett át 7 tanuló: 8.a Kovács Réka, Madarász Emese, Marsi Illés Magor, Saliga Napsugár, Szegedi Mátyás Gábor, 8.b Cser Nikolett, Tarjányi István Gergő. Bizonyítványotokban "Tanulmányait 9. évfolyamon folytathatja" olvashatjátok a hivatalos bejegyzést. Ebben a tanévben pályaválasztásra került sor, meghoztátok életetek következő nagy döntését. Büszkék vagyunk rátok, mind a 47 ballagó diákunkra, hiszen 20-an gimnáziumban, 14-en technikumban, 13-an szakképző iskolában folytatjátok szeptembertől. Karcagi középiskolás diák 24 tanuló lesz közületek.

 

Sok sikert kívánunk az új iskolátokban! Bízunk benne, hogy sikeresen megálljátok majd helyeteket és szép emlékeket visztek magatokkal innen a Györffyből. Megköszönöm pedagógusaitoknak, akik lelkiismeretes munkájukkal felkészítettek benneteket a továbbtanulásra. Az itt megszerzett tudás és keresztény értékek legyenek segítségetekre további boldogulásotokban. Külön köszönöm osztályfőnökeitek odaadó, lelkes nevelő-oktató munkáját, amit az osztályközösség formálásáért tettek. Oroszné Millinkhoffer Rita és Szabó Andrea Éva tanárnők. Köszönöm a szülők együttműködését.

 

A mai alkalom nemcsak a tanév ünnepélyes lezárása, hanem a számvetésé is. Egy sikeres, eredményekben és színes programokban gazdag tanév van mögöttünk. Köszönjük az Egri Főegyházmegyének, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságnak (EKIF) működésünket biztosító, irányító, segítő tevékenységét. Külön köszönöm Gulyás Zsolt atyának, aki az iskola lelki életét irányítja, szervezi. Ebben az évben egy különleges eseményt ünnepel papi életében, 1997. június 21-én, 25 évvel ezelőtt szentelte pappá néhai dr. Seregély István érsek úr. A minap adott ezért hálát és együtt ünnepeltük ezüstmiséjét. Ebből az alkalomból sok szeretettel gratulálunk neki, kérem fogadja szeretetünk, megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül köszöntésünket. További életére Isten bőséges áldását kívánom a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében - mondta az igazgatónő, majd egy virágcsokorral köszöntötte Zsolt atyát.

 

A Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át idén Pallagi Bernadette, akit virággal köszöntöttek, valamint Borsosné Herczegh Judit és Szabó Andrea igazgatóhelyettesek munkáját is virágcsokorral köszönte meg Kovács Miklósné és Gulyás Zsolt.

 

Kedves Vendégeink! Kedves györffysek! - folytatta a köszöntések után beszédét Kovács Miklósné. - Ebben a tanévben 16 osztályban, 372 tanuló teljesítette tanulmányi kötelezettségeit, így egy tanuló kivételével mindenki felsőbb osztályba léphet. 49 első osztályos tanulónk közül 17-en kiválóan teljesítették az első évfolyamot. A felsőbb évesek közül hamarosan színjeles bizonyítványt vehet át 101 tanuló, alsós 62, felsős 39. Jeles tanulóink száma, akinek 1-2 négyes osztályzata van 32 tanulónak, alsós 18, felsős 14. Az iskola tanulmányi átlaga: 4,5 alsóban: 4,6 felsőben: 4,4. A szorgalom átlag: 4,5 alsóban: 4,7felsőben: 4,2. A magatartás átlaga: 4,7 alsóban: 4,8 felsőben: 4,6. Nevelőtestületi dicséretet kap, akinek a bizonyítványában a tantárgyak 70 %-a kitűnő a többi pedig jeles. Felső tagozaton: 19, alsó tagozaton: 29 tanuló. Összesen 48. Tantárgyi dicséretet kapott tanulók száma felső tagozaton: 129, alsó tagozaton: 135, összesen: 264 tanuló.

 

Hamarosan 8 nyolcadikos tanuló vesz át díszoklevelet, akik 8 éven át minden tanév végén színjeles tanulmányi eredményt értek el. A 2021/2022. tanévben számtalan tanulmányi és kulturális és sportversenyen vettünk részt és sok szép eredményt értetek el. Sajnos az idővel való gazdálkodás miatt nincs lehetőségem arra, hogy mindenki versenyeredményét felsoroljam, de ezek a hétkezdő áhítatokon elhangzottak és az iskola honlapján is megtekinthetitek - ígérte Kovács Miklósné igazgató.

 

Az értékelés után Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Karcag város jó tanulója, jó sportolója díját Illyés Péter és Pandur László 8.A osztályos tanulók részére Szepesi Tibor polgármester adta át, gratulált Kovács Miklósné igazgató.

 

Az Egri Főegyházmegye tanévzáró Te Deumán érseki kitüntetésben részesült Márki Réka és Illyés Péter 8.A osztályos tanuló. A díjakat Jászapátiban adták át az elmúlt héten.

 

Nyolc éven át kitűnő bizonyítványukért, példamutató szorgalmukért, magatartásukért a Györffy István Katolikus Általános Iskola Díszoklevelét Kovács Miklósné igazgató Dobos Hunor, Győri Péter, Illyés Péter, Kovács Bence, Márki Réka, Pandur László, Vass Gábor György, Fekete Csilla részére adta át a tanévzárón. A nyelvvizsgát tett tanulókat a Nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány kuratóriuma ajándékban és oklevélben részesítette az angol nyelvből legkimagaslóbb eredményt elért tanulókat, amelyet Szopkó Rita, a Nyelvi laborral a nyelvtanulásért Alapítvány Kuratóriumának elnökét, az okleveleket a felkészítő pedagógusok adták át.

 

A Györffy István Katolikus Általános Iskola megbecsüli és nagyra értékeli azokat a tanulókat, akik egész éven át szorgalmasan dolgoztak és kitűnő tanulmányi eredményt értek el az év végére. Ők a tanévzáró ünnepségen vették át Kovács Miklósné igazgatótól bizonyítványukat. A kitűnő tanulókat a mai alkalomra szerveződött kamarakórus köszöntötte a Sulidal című énekkel.

 

Az iskola Diákönkormányzata „Iskoláért” Vándorkupa díjban részesítette lelkiismeretes közösségi munkájáért Marsi Illés Magor 8. A osztályos tanulót. A dr. Juhász Zsuzsanna és dr. Farkas Béla alapította vándorkupát egy évre a labdarúgás sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Győri Péter 8.A osztályos tanuló kapta. A tanévzárón megköszönték azoknak a szülőknek a segítő munkáját, akik 8 esztendőn keresztül támogatták iskolát, aktív szervező munkájukkal hozzájárultak a rendezvények sikeréhez.