KOBAKCSALOGATÓ

vasárnap, 24 július 2022

A „Kobakcsalogató\" Logikai-matematikai komplex tehetségfejlesztő program” elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájában.

 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: NTP-SPEC-21-0079 „Kobakcsalogató Logikai-matematikai komplex tehetségfejlesztő program” elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájában.

 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 1.069.000 Ft.

A pályázati programban az óvoda „Kobakcsalogató” logikai-matematikai tehetségműhelye és a „Délutáni Pattogó” testi-kinesztetikus mozgásos tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel Posztósné Kovács Éva és Gyökeres Éva tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

A 60 órás program célja: A két már jól működő tehetség műhely az előző években több alakalommal valósított meg közösen, komplex tehetségműhely programokat. A program komplexitása biztosította a különösen tehetséges gyermekek teljes körű fejlesztését. A szülőknek szóló támogató program lehetővé tette, hogy a szülők megtapasztalják gyermekük érdeklődési körét és segítséget kaptak a jövőre vonatkozóan. Programunk azért új kezdeményezésű, mert a digitalizációval való ismerkedést biztosította a gyermekek számára. Hagyománnyal rendelkező, mert a két tehetség műhely az előző években is jól együttműködött. Ezek mellett különös gondot fordítottunk a magyar értékek megismertetésére, a népi hagyományok ápolására. A tevékenységek közben hangsúlyos a helyes beszédkultúra, szókincsbővítés. A pályázat tartalmazta a próbálgatás és vizsgálódás lehetőségét. Biztosítva ezzel azt, hogy a gyermek a későbbi tanulmányai során alkalmazni tudják az ismeretszerzés folyamatában.

A műhelymunka során olyan élményt nyújtó tevékenységek biztosítottunk, melyek az intellektuális érzelmek - kíváncsiság-, alkotási -, felfedező vágy, öröm, sikerélmény, gazdagítását szolgálták. Logikai játékok megismertetésével, alkalmazásával, és konkrét tapasztalatok szerzésével, a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulták és gyakorolták a gyermekek. Tevékenység közben a gyermekek átélték a felfedezés örömét, a kreativitás kibontakoztatására lehetőség biztosítottunk. Az anyanyelv fejlesztése, néphagyományok ápolása is hangsúlyt kapott. Becslés, számfogalom, sorszámnevek gyakorlása változatos eszközhasználattal, újszerű körülmények között valósult meg. A tablet és robotika használata jelent meg a tevékenységekbe. A matematikai – logikai tevékenységek során a differenciálás módszerének alkalmazása, a gyermekek egyéni képességeihez igazodott. Inter – és intraperszonális kapcsolatok fejlesztése is hangsúlyt kapott a műhely munkákban. Egy-egy projekt végén olyan mozgásos tevékenységek kínáltunk a gyermekeknek, melyek a nagymozgás, motoros képességek fejlesztésével mélyítette el a tanulási folyamatban megszerzett elméleti tudást. A tevékenységek során a gyermekek, a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazták, kiemelkedő adottságaik elmélyültek, és magasabb szintre jutottak.

 

Élményszerző és lazító programok.

 

A Kecskeméti Planetáriumban tett kirándulás varázslatos látványt nyújtott a gyermekek számára a planetárium tetejére vetített égbolt lenyűgözte őket. Ez az élmény legtöbb gyermeknek újszerű volt. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése, az élmény kihat a gyermekek későbbi, iskolai kapcsolatainak kialakítására is.

 

Kirándultunk a Kun Emlékhelyhez. Karcag határában a Kis-Hegyesbori halmon 9 kőképből álló monumentális szobor kompozícióját tekintettük meg. A különböző irányba tekintő kőszobrok Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. A gyermekek számára fontos a magyarságtudat kialakítása, a szoborcsoport megtekintése közben beszélgetés keretében a magyar nép történetéből „meséltünk”.