GYERTEK GYERTEK JÁTSZANI

vasárnap, 24 július 2022

A „Gyertek, gyertek játszani, énekelni, mozogni!”elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodájában.

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A speciális fejlesztést célzó programok támogatása" című, NTP-SPEC-21-0066 pályázati azonosító számon szereplő „Gyertek, gyertek játszani, énekelni, mozogni!”elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodájában.

A nyertes Pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 1.027.000 Ft

A pályázati programban az óvoda „Iglice” zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Galsi-Nagy Andrea és Balajtiné Sütő Margit tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

A 60 órás program célja:
A zenei tehetségígéretek felkutatása, fejlesztése, a néphagyományok megismertetésének megteremtése, azokhoz való kötödés elősegítése. A gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat, egyszerű táncos mozgásformákat, dalokat, énekes játékokat, mondókákat. A népi kultúra iránti tisztelet, a családok összetartó erejének hangsúlyozásával. A közös programok megélésével erősödjék identitás tudatuk.

A szabadidős és lazító programokon a gyermekek szüleikkel közösen megtapasztalhatták és átélhették a zene által nyújtott élményeket, megismerték a nemzeti kultúránkat és hagyományainkat.
A magyar népi játékok, az évszakok nyomvonalán haladva, betekintést nyújtottak néphagyományainkba, helyi kulturális értékeinkbe. Ezek összekapcsolása olyan közös élményszerzési lehetőséget teremtett, amely a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodott. Fejlesztették szociális érzékenységüket, az egymáshoz való alkalmazkodást, segítették az érzelmi ráhangolódást, identitástudatukat erősítették.

A gyermekek aktív részvételükkel, változatos munkaformák alkalmazásával történt a témák feldolgozása. Fontos volt a komplexitás, más művészeti területek ötvözésével, mint pl. zene, mozgás, képzőművészet, gyermektánc. A gyermekek erősségeit és fejlesztendő területeit mindig szem előtt tartottuk. A differenciálás lehetőséget adott, hogy önállóan megnyilvánuljanak, ötleteiket egymás között megosszák, ezáltal minden kisgyermek sikerélménye biztosított legyen. A projekt által megismerkedhettek városunk népi mestereivel, a tanyán élő emberekkel, betekintést nyerhettek városunk műemlék épületeibe. A karcagi származású dalok, mondókák, dalos játékok, a komplex feldolgozás részei voltak, a népi hangszerek, népi mozgásos játékok és azok megismertetése is. A választott zenei anyag, mely csak „tiszta forrás”-ból ered, a gyermekek zenei ízlésvilágát formálta. Fejlődött zenei képességük, átlagon felüli-, motivációs adottságuk, és erősödött érzelmi gazdagságuk.

A program zárásaként a szülőkkel közösen Mezőkövesdre kirándultunk, ahol megismertük a matyó népszokásokat, hagyományokat. A szülők lazító programba történő bevonása az értékközvetítést, népi kultúránk iránti szemléletformálást segítette.

Read 104 times